Warunki publikacji

Nadesłane artykuły po spełnieniu określonych warunków opublikowane zostaną w Monografii wydawnictwa Spatium

Warunkiem publikacji jest:

– przesłanie formularza rejestracyjnego

– przesłanie pełnych tekstów referatów (w formie elektronicznej – zgodnie ze wzorem – do 8 stron) do 5 stycznia 2024  roku na adres mailowy

konferencjalogistyka@wp.pl

– wniesienie opłaty za publikację do dnia 30 listopada 2023 roku

FORMATKA

Opłaty za publikację:
– uczestnicy konferencji – pierwszy artykuł w cenie konferencji, każdy następny według wyżej zamieszczonych informacji
– studenci i doktoranci – pierwszy artykuł w cenie konferencji, każdy następny według wyżej zamieszczonych informacji

Referaty w zależności od tematyki i oceny naukowej przez recenzentów będą zakwalifikowane do publikacji w monografii według sugestii recenzentów i decyzji redakcji czasopisma. Pragniemy zwrócić uwagę, że artykuły publikowane w języku angielskim są znacznie częściej przeglądane i cytowane.

Egzemplarze Czasopism z opublikowanymi artykułami zostaną wysłane do pierwszych autorów publikacji na adres podany w stopce w artykule. Również dodatkowy egzemplarz czasopisma zostanie wysłany w  przypadku publikacji kolejnych artykułów przez tych samych autorów. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych egzemplarzy Czasopism – koszt jednego egzemplarza w zależności od wybranego czasopisma uzależniony od wydawcy.

Opłatę za publikację należy wpłacać na konto:
ALIOR BANK
64 2490 0005 0000 4520 1716 9904
Instytut Naukowo-Wydawniczy
„Spatium” sp. z o.o.
ul. 25 Czerwca 68/62
26-600 Radom
NIP: 948-22-51-454

W tytule przelewu prosimy umieścić następujące informacje :  Szkoła Logistyki 2023, nazwę wybranego czasopisma, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 1, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 2 itd, dane do wystawienia faktury jeśli są inne niż na formularzu rejestracyjnym.

W sprawach dotyczących płatności i faktur proszę kontaktować się:

wydawnictwo@inw-spatium.pl