Warunki publikacji

Nadesłane artykuły po spełnieniu określonych warunków opublikowane zostaną w Monografii wydawnictwa Spatium – koszt art. 400 zł  (+50 zł koszt uczestnictwa online)

 

Warunkiem publikacji jest:

– przesłanie formularza rejestracyjnego

– przesłanie pełnych tekstów referatów (w formie elektronicznej – zgodnie ze wzorem – do 8 stron) do 5 grudnia 2020 roku na adres mailowy

konferencjalogistyka@wp.pl

– wniesienie opłaty za publikację do dnia 5 grudnia 2020 roku

Opłaty za publikację:
– uczestnicy konferencji – pierwszy artykuł w cenie konferencji, każdy następny według wyżej zamieszczonych informacji
– studenci i doktoranci – pierwszy artykuł w cenie konferencji, każdy następny według wyżej zamieszczonych informacji

Referaty w zależności od tematyki i oceny naukowej przez recenzentów będą zakwalifikowane do publikacji w czasopiśmie według sugestii recenzentów i decyzji redakcji czasopisma w terminie 4 tygodni po nadesłaniu pełnej wersji referatu, lecz nie wcześniej niż do 20 października 2019 roku. Pragniemy zwrócić uwagę, że artykuły publikowane w języku angielskim są znacznie częściej przeglądane i cytowane.

Egzemplarze Czasopism z opublikowanymi artykułami zostaną wysłane do pierwszych autorów publikacji na adres podany w stopce w artykule. Również dodatkowy egzemplarz czasopisma zostanie wysłany w  przypadku publikacji kolejnych artykułów przez tych samych autorów. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych egzemplarzy Czasopism – koszt jednego egzemplarza w zależności od wybranego czasopisma uzależniony od wydawcy.

Opłatę za publikację należy wpłacać na konto:
92124032591111001057825422
Bank PEKAO SA
Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
26-607 Radom ul. Malczewskiego 22
NIP 796 295 80 69
Regon 145890375

W tytule przelewu prosimy umieścić następujące informacje :  Szkoła Logistyki 2021, nazwę wybranego czasopisma, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 1, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 2 itd, dane do wystawienia faktury jeśli są inne niż na formularzu rejestracyjnym.

W sprawach dotyczących płatności i faktur proszę kontaktować się z panią Anitą Korzeniowską – sl.ksiegowosc@gmail.com

 

Pliki do pobrania

Dla czasopisma:

Logistyka

Formatka do przygotowania referatu – pobierz
Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich – pobierz
Oświadczenie o procentowym udziale w artykule – pobierz

Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae

Rejestracja na stronie czasopisma

Wymogi redakcyjne – pobierz
Umowa wydawnicza – pobierz

Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Rejestracja na stronie czasopisma

Prosimy o wybranie formatki odpowiadającej tematyce Państwa referatu:
Bezpieczeństwo i ekologia – pobierz
Efektywność transportu – pobierz
Eksploatacja i testy – pobierz
Logistyka – pobierz
Organizacja i zarządzanie – pobierz

Technika Transportu Szynowego

Prosimy o wybranie formatki odpowiadającej tematyce Państwa referatu:
Badania – pobierz
Szkolenia – pobierz
Eksploatacja – pobierz
Technika – pobierz

Warunki publikacji dla czasopisma:

TransEngin – Journal of civil engineering and transport