Doktoranci – samodzielna sesja

W przypadku odpowiedniej ilości zgłoszeń doktorantów, zostanie zorganizowana dla nich dodatkowa specjalna sesja.