Doktoranci – samodzielna sesja

W przypadku odpowiedniej ilości zgłoszeń doktorantów, zostanie zorganizowana dla nich dodatkowa specjalna sesja wraz z  warsztatami.

Warsztaty obejmować będą heurystyczne  podejście (różne metody burzy mózgów) do rozwiązywania problemów naukowych.