Komitet naukowy

prof.dr hab. Anna Bąkiewicz
prof. dr hab. n.med. Alicja Borkowska – v-ce przewodnicząca
Agata
prof. dr hab. n.med. Ełła Bulicz
prof. dr hab. Lucyna Brzozowska
prof. dr hab. inż. Rostislav Bun
prof. dr hab. inż. Katarzyna Chruzik
dr inż. Jarosław Dyduch
prof. Vasko Dobrev
prof. Antoaneta Dobreva
prof. dr hab. Tadeusz Dyr
prof. Goran Dukić
prof. dr hab. inż. Piotr Folęga
prof. dr hab. inż. Andrzej Grzyb
prof. dr hab. Joanna Hawlena
prof. dr hab. inż. Jerzy Herdzik
prof. dr hab. inż. Adam Kadziński
doc. dr Marek Kisilowski
prof. dr hab. inż. Maciej Kozłowski
dr Piotr Korneta
prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
prof. dr hab. inż. Anna Kosieradzka
prof. dr hab. inż. Jerzy Kowalski
dr inż. Andrzej Krzyszkowski – przewodniczący
dr inż. Aldona Kuśmińska-Fijałkowska
prof. Dragutin Lisjak
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
prof. dr hab. inż. Monika Madej
dr Iwona Michniewicz
dr Romuald Michniewicz
prof. dr hab. n.med. Igor Murawow
prof. dr hab. Anna Mężyk- sekretarz naukowy
dr Iwo Nowak
prof. dr hab. inż. Gabriel Nowacki
prof. dr hab. n.med. Romuald Olszański
prof. dr hab. inż. Dariusz Ozimina
prof. dr hab. Dariusz Pater
prof. dr hab. n.med. Agnieszka Pedrycz – Wieczorska
prof. dr hab. n.med. Łukasz Pietrzyk
dr Juliusz Piwowarski
prof. dr hab. Ewa Płaczek
prof. dr hab. Jarosław Prońko
prof. dr hab. Stanisław Przerembel
prof. dr hab. inż. Adam Radomyski
prof. dr hab. inż. Katarzyna Rostek
dr inż. Adam Rurak
prof. dr hab. Przemysław Simiński
prof. dr hab. n.med. Piotr Siermontowski
prof. dr hab. inż. Sebastian Saniuk
prof. dr hab. inż. Anna Saniuk
prof. dr hab. Henryk Spustek
prof. dr hab. Maciej Stajniak
prof. Nedeljko Stefanić
prof dr hab. Edmund Szweda
prof. dr hab. inż. Janusz Targosz
prof. dr. hab Jerzy Telak
dr Oksana Telak
prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski
prof. dr inż. Ryszard Wawruch
dr inż. Jacek Zboina
dr. n. med. Ewa Zieliński
prof. dr hab. inż. Janusz Zawiła – Niedźwiecki- v-ce przewodniczący