Komitet naukowy

prof. dr hab. inż. Janusz Zawiła – Niedźwiecki- przewodniczący

prof. dr hab. n.med. Alicja Borkowska
prof. dr hab. Lucyna Brzozowska
prof. dr hab. inż. Rostislav Bun
prof. dr hab. inż. Katarzyna Chruzik
prof. dr hab. inż. Jarosław Domański
prof. Vasko Dobrev
prof. Antoaneta Dobreva
prof. dr hab. Tadeusz Dyr
prof. Goran Dukić
prof. dr hab. inż. Piotr Folęga
prof. dr hab. Joanna Hawlena
prof. dr hab. inż. Jerzy Herdzik
prof. dr hab. inż. Adam Kadziński
doc. dr Marek Kisilowski
dr inż. Piotr Kisielewski
prof. dr hab. inż. Maciej Kozłowski
dr Piotr Korneta – v-ce przewodniczący
prof. dr hab. inż. Anna Kosieradzka
dr  inż. Marcin Kotarba
prof. dr hab. inż. Jerzy Kowalski
prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa
prof. dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski – sekretarz naukowy
dr  inż. Grzegorz Kunikowski
prof. Dragutin Lisjak
prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
prof. dr hab. inż. Monika Madej
prof. dr hab. Anna Mężyk
dr Iwo Nowak
prof. dr hab. inż. Gabriel Nowacki
prof. dr hab. n.med. Romuald Olszański
prof. dr hab. Dariusz Pater
prof. dr hab. n.med. Agnieszka Pedrycz – Wieczorska
prof. dr hab. Juliusz Piwowarski
prof. dr hab. Ewa Płaczek
prof. dr hab. Jarosław Prońko – v-ce przewodniczący
dr Władysław Przyjemski
prof. dr hab. inż. Adam Radomyski
prof. dr hab. inż. Katarzyna Rostek
dr inż. Adam Rurak
prof. dr hab. inż. Sebastian Saniuk
prof. dr hab. inż. Anna Saniuk
prof. dr hab. Przemysław Simiński
prof. dr hab. n.med. Piotr Siermontowski
dr Agnieszka Skala
dr inż. Witold Skomra
dr Dariusz Skalski
dr inż. Olga Sobolewska
prof. dr hab. Henryk Spustek
prof. dr hab. Maciej Stajniak
prof. Nedeljko Stefanić
dr inż. Cezary Szwed
prof. dr. hab Jerzy Telak
dr Oksana Telak
dr Małgorzata Waszkiewicz
prof. dr hab. inż. Ryszard Wawruch
dr Tomasz Zalewski
dr inż. Jacek Zboina