Komitet naukowy

prof. Janusz Zawiła – Niedźwiecki – przewodniczący

dr Jarosław Bednarz
prof. Alicja Borkowska
prof. Lucyna Brzozowska
prof. Rostislav Bun
prof. Sławomir Bukowski
dr Joanna Bukowska
dr Katarzyna Białczyk 
prof. Maria Cieśla
prof. Andrzej Chudzikiewicz
prof. Katarzyna Chruzik
prof. Piotr Cyplik
prof. Leszek Cwojdziński
prof. Beata Detyna
prof. Beata Domańska – Szaruga
prof. Vasko Dobrev
prof. Antoaneta Dobreva
prof. Goran Dukić
dr Hanna Dzido – sekretarz naukowy
prof. Piotr Folęga
prof. Adrian Gill
prof. Krzysztof Górski
prof. Ryszard Hać
prof. Joanna Hawlena
prof. Jerzy Herdzik
prof. Stanisław Iwan
prof. Adam Kadziński
prof. Piotr Kisielewski
prof. Marek Kisilowski
prof. Maciej Kozłowski
prof. Robert Konowrocki
dr Piotr Korneta
prof. Andrzej Krzyszkowski –honorowy przewodniczący
prof. Aldona Kuśminska-Fijałkowska
prof. Marzanna Lament
prof. Dragutin Lisjak
prof. Zbigniew Łukasik
prof. Monika Madej
dr Andrzej Marciniuk
prof. Anna Mężyk
płk prof. Szymon Mitkow
prof.. Stanisław Młynarski
prof. Gabriel Nowacki
dr Iwo Nowak
prof. Krzysztof Olejnik
prof. Michał Pająk, prof.
prof. Agnieszka Pedrycz – Wieczorska
prof. Ewa Płaczek
dr Adam Płaczek
prof. Adam Radomyski
prof. Katarzyna Rostek
prof. Andrzej Rogowski
dr Adam Rurak
prof. Sebastian Saniuk
prof. Anna Saniuk
prof. Przemysław Simiński
prof. Aleksandra Skrabacz
prof. Henryk Spustek
prof. Maciej Stajniak – wiceprzewodniczący
prof. Nedeljko Stefanić
prof. Anna Stelmach
prof. Aleksander Sładkowski
prof. Maciej Szkoda
prof. Jacek Szołtysek
prof. Bogusław Ślusarczyk
prof. Franciszek Tomaszewski
dr. Jacek Wiederek
dr. Jacek Zboina
Insp. dr Andrzej Żyliński,