Komitet naukowy

prof. dr hab. inż. Janusz Zawiła – Niedźwiecki- przewodniczący

prof. dr hab. n.med. Alicja Borkowska
prof. dr hab. Lucyna Brzozowska
prof. dr hab. inż. Rostislav Bun
prof. dr hab. inż. Katarzyna Chruzik
gen. pil. rez. prof. dr hab. inż. Leszek Cwojdziński
prof. dr hab. inż. Jarosław Domański
prof. Vasko Dobrev
prof. Antoaneta Dobreva
prof. dr hab. Tadeusz Dyr
prof. Goran Dukić
prof. dr hab. inż. Piotr Folęga
prof. dr hab. Joanna Hawlena
prof. dr hab. inż. Jerzy Herdzik
doc. dr inż. Marek Kisilowski
prof. . dr hab. Anna Kosieradzka
prof. dr hab. inż. Maciej Kozłowski
dr Piotr Korneta – v-ce przewodniczący
prof. dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski – sekretarz naukowy
prof. Dragutin Lisjak
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik
dr Iwo Nowak
prof. dr hab. inż. Gabriel Nowacki
dr inż. Zbigniew Olczykowski
prof. dr hab. Dariusz Pater
prof. dr hab. n.med. Agnieszka Pedrycz – Wieczorska
prof. dr hab. Ewa Płaczek
prof. dr hab. Jarosław Prońko
prof. dr hab. inż. Adam Radomyski
prof. dr hab. Katarzyna Rostek
dr inż. Adam Rurak
prof. dr hab. inż. Sebastian Saniuk
prof. dr hab. inż. Anna Saniuk
prof. dr hab. Przemysław Simiński
prof. dr hab. Henryk Spustek
prof. dr hab. Maciej Stajniak
prof. Nedeljko Stefanić
prof. dr hab. inż. Aleksander Sładkowski
prof. dr. hab Jerzy Telak
dr Oksana Telak
dr inż. Jacek Zboina