Komitet naukowy

prof. Janusz Zawiła – Niedźwiecki – przewodniczący
dr Katarzyna Białczyk  – v-ce przewodniczący
dr Piotr Korneta – v-ce przewodniczący
dr Jacek Wiederek – sekretarz naukowy

 

prof. Alicja Borkowska
prof. Lucyna Brzozowska
prof. Rostislav Bun
prof. Sławomir Bukowski
dr Maria Cieśla
prof. Andrzej Chudzikiewicz
prof. Katarzyna Chruzik
prof. Piotr Cyplik
prof. Leszek Cwojdziński
dr. Beata Detyna
prof. Beata Domańska – Szaruga
prof. Jarosław Domański
prof. Vasko Dobrev
prof. Antoaneta Dobreva
prof. Goran Dukić
prof. Piotr Folęga
prof. Adrian Gill
prof. Krzysztof Górski
prof. Ryszard Hać
prof. Joanna Hawlena
prof. Jerzy Herdzik
prof. Adam Kadziński
prof. inż. Piotr Kisielewski
prof. Marek Kisilowski
prof. Anna Kosieradzka
prof. Maciej Kozłowski
prof. Andrzej Krzyszkowski
prof. Aldona Kuśmińska-Fijałkowska
prof. Dragutin Lisjak
prof. Zbigniew Łukasik
prof. Monika Madej
dr Andrzej Marciniuk
prof. Anna Mężyk
dr Iwo Nowak
prof. Gabriel Nowacki
prof. Krzysztof Olejnik
prof. Dariusz Pater
prof. Agnieszka Pedrycz – Wieczorska
prof. Ewa Płaczek
dr Adam Płaczek
prof. Jarosław Prońko
dr. Władysław Przyjemski
prof. Adam Radomyski
prof. Katarzyna Rostek
dr Adam Rurak
prof. Sebastian Saniuk
prof. Anna Saniuk
prof. Przemysław Simiński
prof. Dariusz Skalski
prof. Aleksandra Skrabacz
prof. Henryk Spustek
prof. Maciej Stajniak
prof. Nedeljko Stefanić
prof. Anna Stelmach
prof. Aleksander Sładkowski
prof. Maciej Szkoda
prof. Jan Targosz
prof. Jerzy Telak
prof. Franciszek Tomaszewski
dr Jacek Zboina
dr Ewa Zieliński
dr Grzegorz Zieliński