Szkoła Logistyki

Pod patronatem

J.M. Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego  w Radomiu

Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika

07 – 10 stycznia 2020 roku Szczyrk Hotel – ,,Elbrus ***”

Patronat medialny:

Czasopismo:

„Studia i Materiały . Miscellanea Oeconomicae”

„Logistyka”

„Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe”

„Technika Transportu Szynowego”

Konferencja Naukowa „Szkoła Logistyki” to spotkanie różnych środowisk naukowych zajmujących się zagadnieniami logistyki w celu:
– wymiany doświadczeń i poglądów na temat miejsca logistyki w nauce,
– standaryzacji podstawowych pojęć,
– prezentacji aplikacyjnego wykorzystania nowych metod badawczych w logistyce,
– prezentacji dorobku i kierunków rozwoju naukowego ośrodków zajmujących się zagadnieniami logistyki,
– pomocy metodycznej młodym naukowcom poruszających się w obszarze logistyki,
– poszukiwania innowacyjnych rozwiązań mających aplikacyjne wykorzystanie w logistyce,
– prezentacja optymalnych i efektywnych rozwiązań w dziedzinie logistyki,
– prezentacja metod i narzędzi naukowych wykorzystywanych w logistyce.

Obrady odbywać się będą w sekcjach tematycznych odpowiednich do tematyki zgłoszonych referatów:

  1. Kształcenie w zakresie logistyki; dorobek ośrodków naukowych
  2. Teoria i nowe metody w logistyce
  3. Zastosowania metod i narzędzi logistycznych
  4. Technika w logistyce
  5. Nowe obszary logistyki
  6. Logistyka społeczna
  7. Logistyka transportu
  8. Badania młodych naukowców w logistyce
  9. Logistyka w służbie zdrowia
  10. Logistyka w zarządzaniu i służbach mundurowych