Szkoła Logistyki 2021

Pod patronatem

J.M. Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego  w Radomiu

prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego

Patronat medialny:

Czasopismo:

„Studia i Materiały . Miscellanea Oeconomicae”

„Technika Transportu Szynowego”

Wszystkie nadesłane prace spełniające wymogi edytorskie zostaną wydane w postaci Monografii

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szkoła Logistyki” to spotkanie różnych środowisk naukowych zajmujących się zagadnieniami logistyki w celu:
– wymiany doświadczeń i poglądów na temat miejsca logistyki w nauce,
– standaryzacji podstawowych pojęć,
– prezentacji aplikacyjnego wykorzystania nowych metod badawczych w logistyce,
– prezentacji dorobku i kierunków rozwoju naukowego ośrodków zajmujących się zagadnieniami logistyki,
– pomocy metodycznej młodym naukowcom poruszających się w obszarze logistyki,
– poszukiwania innowacyjnych rozwiązań mających aplikacyjne wykorzystanie w logistyce,
– prezentacja optymalnych i efektywnych rozwiązań w dziedzinie logistyki,
– prezentacja metod i narzędzi naukowych wykorzystywanych w logistyce.

Obrady odbywać się będą w sekcjach tematycznych odpowiednich do tematyki zgłoszonych referatów:

 1. Kształcenie w zakresie logistyki; dorobek ośrodków naukowych
 2. Teoria i nowe metody w logistyce
 3. Zastosowania metod i narzędzi logistycznych
 4. Technika w logistyce
 5. Nowe obszary logistyki
 6. Logistyka społeczna
 7. Logistyka transportu
 8. Badania młodych naukowców w logistyce
 9. Logistyka w służbie zdrowia
 10. Logistyka w zarządzaniu i służbach mundurowych
 11. Logistyka w naukach o zdrowiu i medycynie
 12. Holistyka

Podczas prezentacji zdalnej referatów załączony zostanie system uniemożliwiający nagrywanie wystąpienia. Osoby zainteresowane prezentacjami prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do autorów.