Szkoła Logistyki

09 – 12 stycznia 2018 roku Szczyrk ,,Orle Gniazdo”

Pod patronatem:

Rektora UTH w Radomiu
prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika

Patronat medialny:

Czasopismo:

„Studia i Materiały . Miscellanea Oeconomicae”

„Logistyka”

„Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe”

„Technika Transportu Szynowego”

Konferencja Naukowa „Szkoła Logistyki” to spotkanie różnych środowisk naukowych zajmujących się zagadnieniami logistyki w celu:
– wymiany doświadczeń i poglądów na temat miejsca logistyki w nauce,
– standaryzacji podstawowych pojęć,
– prezentacji aplikacyjnego wykorzystania nowych metod badawczych w logistyce,
– prezentacji dorobku i kierunków rozwoju naukowego ośrodków zajmujących się zagadnieniami logistyki,
– pomocy metodycznej młodym naukowcom poruszających się w obszarze logistyki,
– poszukiwania innowacyjnych rozwiązań mających aplikacyjne wykorzystanie w logistyce,
– prezentacja optymalnych i efektywnych rozwiązań w dziedzinie logistyki,
– prezentacja metod i narzędzi naukowych wykorzystywanych w logistyce.

Obrady odbywać się będą w sekcjach tematycznych odpowiednich do tematyki zgłoszonych referatów:

  1. Kształcenie w zakresie logistyki; dorobek ośrodków naukowych
  2. Teoria i nowe metody w logistyce
  3. Zastosowania metod i narzędzi logistycznych
  4. Technika w logistyce
  5. Nowe obszary logistyki
  6. Badania młodych naukowców w logistyce
  7. Logistyka w służbie zdrowia
  8. Logistyka w zarządzaniu i służbach mundurowych