Komitet organizacyjny

dr inż. Michał Pająk
dr inż. Rafał Podsiadło – sekretarz
prof. dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski – przewodniczący
mgr inż. Zbigniew Mąkosa
lek med. Mieczysław Szatanek
mgr inż. Marta Żurek – Mortka
dr inż. Alicja Wąsowicz – v-ce przewodnicząca