Komitet organizacyjny

dr inż. Rafał Podsiadło – sekretarz
doc dr inż. Marek Kisilowski – przewodniczący
mgr inż. Zbigniew Mąkosa
dr inż. Alicja Wąsowicz – v-ce przewodnicząca