Komitet organizacyjny

dr Jacek Wiederek UTH Radom, Polska – przewodniczący

dr Rafał Podsiadło UTH Radom, Polska sekretarz

dr Jacek Filipowicz UTH Radom, Polska

dr Ignacy Bomba UTH Radom, Polska

dr Marek Glinka UTH Radom, Polska

dr Piotr Kryś PW, Warszawa, Polska