Komitet organizacyjny

mgr. Katarzyna Białczyk
dr inż. Ireneusz Jędra
dr inż. Michał Pająk
dr inż. Rafał Podsiadło
dr Piotr Kisilewski
dr inż. Jacek Kozyra
prof. dr hab. n.med. Agnieszka Pedrycz – przewodnicząca
dr inż. Alicja Wąsowicz
dr inż. Beata Zagożdżon