Komitet organizacyjny

dr Małgorzata Kozłowska  Spatium Radom, Polska – przewodniczący

dr Rafał Podsiadło UTH Radom, Polska sekretarz

dr Jacek Wiederek UTH Radom, Polska