Komitet organizacyjny

dr Jacek Wiederek – przewodniczący

dr Alicja Wąsowicz – v-ce przewodnicząca

dr Rafał Podsiadło – sekretarz

mgr Małgorzata Kozłowska

mgr Beata Wojtasiak

mgr inż. Tomasz Zawisza

mgr inż. Magdalena Piwko