Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

 1. Przesłanie formularza rejestracyjnego – karty uczestnictwa:
  – z referatem – do 15 października 2019 roku
  – bez referatu – do 30 października 2019 roku
 2.  Wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 30 października 2019 roku.
 3. Po terminie  30 października 2019 roku nie dokonujemy zwrotu wniesionych opłat.

Opłaty konferencyjne

 1. Podstawowa opłata za uczestnika konferencji – 1740 zł . Opłata obejmuje:
  -uczestnictwo w konferencji
  -materiały konferencyjne oraz opublikowanie artykułu w jednym z czasopism „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” – 9pkt, „Logistyka”, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”- 7pkt, „Technika Transportu Szynowego”- 5pkt , „Kultura Bezpieczeństwa” – 6pkt, „Security Dimensions National and International Studies” – 7pkt, ” Polish Hyperbaric Research” – 9pkt (po spełnieniu warunków publikacji)*
  -pełne wyżywienie i uczestnictwo w imprezach towarzyszących
  -zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w Hotelu ,,Elbrus***”- liczba miejsc ograniczona, w przypadku braku miejsc w Hotelu Elbrus organizatorzy mogą zaproponować zakwaterowanie w pobliskich Hotelach.
  -obsługę konferencji
 2. Opłata dla studentów i doktorantów – 1640 zł, opłata obejmuje:
  -uczestnictwo w konferencji
  -zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w Centrum Kongresów i Rekreacji ,,Orle Gniazdo”
  -śniadania, obiady, przerwy kawowe, kolacja grillowa, uroczysta kolacja
  -istnieje możliwość publikacji w jednym z czasopism „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, „Logistyka” , „Autobusy”, „Technika Transportu Szynowego”, „Kultura Bezpieczeństwa”,  „Security Dimensions National and International Studies”, ” Polish Hyperbaric Research”
  -publikacja kolejnych artykułów po wniesieniu dodatkowej opłaty uzależnionej od wybranego czasopisma (patrz warunki publikacji ).
 3. Opłata podstawowa dla członków Komitetu Naukowego lub osób towarzyszących wynosi 1640  zł
 4. Materiały – wszystkie referaty i artykuły zgłoszone na konferencje otrzymają uczestnicy na nośniku danych USB.

*  W przypadku chęci opublikowania drugiego i kolejnych artykułów opłata za każdy artykuł uzależniona jest od wybranego czasopisma; opłata za publikacje bez udziału w konferencji uzależniona jest od wybranego czasopisma.

** Istnieje możliwość wybrania pokoju jednoosobowego za dodatkową opłatą 150 zł/dobę.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:

92124032591111001057825422
Bank PEKAO SA
Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
26-607 Radom ul. Malczewskiego 22
NIP 796 295 80 69
Regon 145890375

W tytule przelewu prosimy umieścić następujące informacje :  Szkoła Logistyki 2018, nazwę wybranego czasopisma, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 1, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 2 itd, dane do wystawienia faktury jeśli są inne niż na formularzu rejestracyjnym.

Faktury wystawiane są w ciągu 7 dni od otrzymania przelewu w oparciu o dane z przelewu i informacje z formularza

W sprawach dotyczących płatności i faktur proszę kontaktować się z panią Anitą Korzeniowską – sl.ksiegowosc@gmail.com