Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

 1. Przesłanie formularza rejestracyjnego – karty uczestnictwa:
  – z referatem – do 30 października 2018 roku
  – bez referatu – do 15 listopada 2018 roku
 2.  Wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 15 listopada 2018 roku

Opłaty konferencyjne

 1. Podstawowa opłata za uczestnika konferencji – 1740 zł . Opłata obejmuje:
  -uczestnictwo w konferencji
  -materiały konferencyjne oraz opublikowanie artykułu w jednym z czasopism „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” – 9pkt, „Logistyka”, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”- 7pkt, „Technika Transportu Szynowego”- 5pkt , „Kultura Bezpieczeństwa” – 6pkt, „Security Dimensions National and International Studies” – 7pkt, ” Polish Hyperbaric Research” – 9pkt (po spełnieniu warunków publikacji)*
  -pełne wyżywienie i uczestnictwo w imprezach towarzyszących
  -zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w Centrum Kongresów i Rekreacji ,,Orle Gniazdo”
  -obsługę konferencji
 2. Opłata dla studentów i doktorantów – 1640 zł, opłata obejmuje:
  -uczestnictwo w konferencji
  -zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w Centrum Kongresów i Rekreacji ,,Orle Gniazdo”
  -śniadania, obiady, przerwy kawowe, kolacja grillowa, uroczysta kolacja
  -istnieje możliwość publikacji w jednym z czasopism „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, „Logistyka” , „Autobusy”, „Technika Transportu Szynowego”, „Kultura Bezpieczeństwa”,  „Security Dimensions National and International Studies”, ” Polish Hyperbaric Research”
  -publikacja kolejnych artykułów po wniesieniu dodatkowej opłaty uzależnionej od wybranego czasopisma (patrz warunki publikacji ).
 3. Opłata podstawowa dla członków Komitetu Naukowego lub osób towarzyszących wynosi 1640  zł
 4. Materiały – wszystkie referaty i artykuły zgłoszone na konferencje otrzymają uczestnicy na nośniku danych USB.

*  W przypadku chęci opublikowania drugiego i kolejnych artykułów opłata za każdy artykuł uzależniona jest od wybranego czasopisma; opłata za publikacje bez udziału w konferencji uzależniona jest od wybranego czasopisma.

** Istnieje możliwość wybrania pokoju jednoosobowego za dodatkową opłatą 150 zł.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:

92124032591111001057825422
Bank PEKAO SA
Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
26-607 Radom ul. Malczewskiego 22
NIP 796 295 80 69
Regon 145890375

W tytule przelewu prosimy umieścić następujące informacje :  Szkoła Logistyki 2018, nazwę wybranego czasopisma, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 1, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 2 itd, dane do wystawienia faktury jeśli są inne niż na formularzu rejestracyjnym.

Faktury wystawiane są w ciągu 7 dni od otrzymania przelewu w oparciu o dane z przelewu i informacje z formularza

W sprawach dotyczących płatności i faktur proszę kontaktować się z panią Anitą Korzeniowską – sl.ksiegowosc@gmail.com