Warunki uczestnictwa


Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

  1. Przesłanie formularza rejestracyjnego – karty uczestnictwa do 5 grudnia 2020 roku
  2.  Wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 10 grudnia 2020 roku.
  3. Po terminie 10 grudnia 2020 roku nie dokonujemy zwrotu wniesionych opłat.

Opłaty konferencyjne

  1. Podstawowa częściowa opłata za uczestnika konferencji – 50zł /forma zdalna/.
    Opłata obejmuje:
    -uczestnictwo w konferencji w formie zdalnej
  2. Opłata odnośnie publikacji (+400zł) pod linkiem

*  W przypadku chęci opublikowania drugiego i kolejnych artykułów opłata za każdy artykuł uzależniona jest od wybranego czasopisma; opłata za publikacje bez udziału w konferencji uzależniona jest od wybranego czasopisma.

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:

92124032591111001057825422
Bank PEKAO SA
Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
26-607 Radom ul. Malczewskiego 22
NIP 796 295 80 69
Regon 145890375

W tytule przelewu prosimy umieścić następujące informacje :  Szkoła Logistyki 2020, nazwę wybranego czasopisma, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 1, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 2 itd, dane do wystawienia faktury jeśli są inne niż na formularzu rejestracyjnym.

Faktury wystawiane są w ciągu 7 dni od otrzymania przelewu w oparciu o dane z przelewu i informacje z formularza

W sprawach dotyczących płatności i faktur proszę kontaktować się z panią Anitą Korzeniowską – sl.ksiegowosc@gmail.com