Warunki uczestnictwa


Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

  1. Przesłanie formularza rejestracyjnego – karty uczestnictwa do 30 listopada 2022 roku
  2.  Wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 30 listopada 2022 roku.
  3. Po terminie 30 listopada 2022 roku nie dokonujemy zwrotu wniesionych opłat.

Opłaty konferencyjne

  1. Podstawowa częściowa opłata za uczestnika konferencji:2545 PLN (opłata obejmuje: zakwaterowanie w pokoju 2osob., wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących i jedną publikację), przy tym wyborze opłata za osobę tow. wynosi 2000 PLN.Wniesienie pełnej opłaty konferencyjnej do dnia 30 listopada 2022 r.
  2. Po terminie 30 listopada 2022 r. podstawowa opłata konferencyjna wynosi 3600 PLN (uwarunkowane dysponowaniem wolnych miejsc w hotelu).

    Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmowy ze względy na ograniczoną liczbę miejsc.
  3. Opłata odnośnie publikacji (+500zł) pod linkiem

*  W przypadku chęci opublikowania drugiego i kolejnych artykułów opłata za każdy artykuł uzależniona jest od wybranego czasopisma; opłata za publikacje bez udziału w konferencji uzależniona jest od wybranego czasopisma.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto:

ALIOR BANK
64 2490 0005 0000 4520 1716 9904
Instytut Naukowo-Wydawniczy
„Spatium” sp. z o.o.
ul. 25 Czerwca 68/62
26-600 Radom
NIP: 948-22-51-454

W tytule przelewu prosimy umieścić następujące informacje :  Szkoła Logistyki 2023, nazwę wybranego czasopisma, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 1, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 2 itd, dane do wystawienia faktury jeśli są inne niż na formularzu rejestracyjnym.

Faktury wystawiane są w ciągu 7 dni od otrzymania przelewu w oparciu o dane z przelewu i informacje z formularza

W sprawach dotyczących płatności i faktur proszę kontaktować się :

e-mail: wydawnictwo@inw-spatium.pl