Organizatorzy

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

oraz

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski.

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

Wydział Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu im.  J. Kochanowskiego w Kielcach

Centrum Naukowo  – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie

Okręgowe WOPR w Radomiu

Społeczna Akademia Nauk, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w Warszawie