Organizatorzy

  • Instytut Naukowo Wydawniczy „Spatium” w Radomiu
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
  • Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski
  • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku
  • Centrum Naukowo  – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 
  • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT Warszawa