Organizatorzy

Okręgowe WOPR w Radomiu

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski.

Wydział Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu im.  J. Kochanowskiego w Kielcach

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Centrum Naukowo  – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku

Społeczna Akademia Nauk, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w Warszawie

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie