Miejsce Spotkania

W tym roku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym Konferencja odbędzie się Online 12-01-2022 o godz. 9.00 za pośrednictwem MS Teams (link umożliwiający dostęp zostanie rozesłany do Uczestników)