Miejsce Spotkania

W tym roku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym Konferencja odbędzie się Online 13-01-2021 o godz. 9.00 za pośrednictwem MS Teams (link umożliwiający dostęp zostanie rozesłany do Uczestników)